Site Loader

LA NOSTRA PORTADA

La unitat COVID-19 de l’hospital canten Resistiré

Cap de redacció

Departament de publicitat

Francisca Fons

645 967 136

Telèfon Baratillo:

905 403 011

Correu Anuncis:

anuncis7setmanari@gmail.com

Correu Esports:

esports7setmanari@gmail.com