El parc fotovoltaic de Les Andrevas de Sant Llorenç des Cardassar  ja està obert a participació local des d’aquest dilluns dia 21 de febrer. Aquest projecte, juntament amb el de Palma, són el segon i el tercer parcs fotovoltaics oberts a la participació local que es posen en marxa a les Illes Balears després del de Santa Margalida.

En el cas de Sant Llorenç, el veïnat del municipi tindrà prioritat durant quinze dies per adherir-se a aquesta inversió i, una vegada finalitzat el termini, el radi s’ampliarà als municipis de Manacor, Son Servera, Artà i Petra, que disposaran de quinze dies més per adherir-s’hi.

En ambdós casos, si amb l’obertura a municipis limítrofs no s’ha arribat a aquest 40 % de participació social dins els 15 dies estipulats, s’ampliarà a la resta de la comunitat autònoma. I quinze dies després, a la resta d’Espanya.

Cal destacar que si passats aquests quinze dies no s’ha arribat al 40 % de participació social, s’ampliarà a la resta de la comunitat autònoma. I quinze dies després, a la resta d’Espanya.

Les Andrevas

El projecte consisteix en una planta doble de 10,158 MWp, que es connectarà a la xarxa elèctrica de mitjana tensió de la companyia elèctrica Endesa Distribució, a la finca rústica polígon 2, parcel·la 594 del terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar.

El parc solar estarà format per dues instal·lacions idèntiques de 5,079 MWp cadascuna, Les Andrevas I i Les Andrevas II. Aquestes instal·lacions són de titulars diferents i disposen de punts de connexió diferents i independents a les xarxes de distribució. El pla de participació social recollit en aquesta proposta es refereix al 40 % de Les Andrevas II i, per tant, al 40 % de la seva societat vehicular. Cal apuntar que l’oferta que suposarà un 40 % de participació en la societat és de 790.932,32 euros. Gràcies a l’esperit establert en la Llei i la seva voluntat de democratitzar l’energia, el 20 % del retorn econòmic pot quedar a les Illes Balears.

A les Balears, l’empresa encarregada de posar en marxa aquests parcs serà Enerparc, una empresa que duu diversos anys col·laborant amb el desenvolupador de projectes G-Ener Solucions Energètiques, que al llarg de 2021 ha posat en funcionament deu parcs fotovoltaics i ha sumat en total més de 30 MWp de potència a l’illa de Mallorca. Aquesta socialització s’ha duit a terme gràcies a un acord amb Fundeen, una plataforma FinTech que permet els ciutadans interessats invertir en projectes mediambientalment sostenibles i rebre beneficis de les seves inversions.

Segons la Llei, l’oferta de participació local serà obligatòria quan el projecte de generació renovable estigui ubicat a terra i tengui una potència igual o superior a 5 MW. En aquest sentit, si no arriba al 20 % el nombre de persones físiques o jurídiques interessades, l’oferta s’ha d’ampliar a persones físiques o jurídiques, públiques o privades, dels municipis limítrofs. En cas de seguir sense assolir el 20 %, l’oferta s’estendrà a persones físiques o jurídiques, públiques o privades, radicades a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Son Sunyer a Palma

La planta fotovoltaica Son Sunyer és una planta doble de 9,134 MWp, que es connectarà a la xarxa elèctrica de mitjana tensió de la companyia elèctrica Endesa Distribució, a la finca rústica del polígon 55, parcel·la 357, del terme municipal de Palma (Mallorca).

El parc solar estarà format per dues instal·lacions idèntiques de 4,567 MWp cadascuna, Son Sunyer I i Son Sunyer II. Aquestes instal·lacions són de titulars diferents i disposen de punts de connexió diferents i independents a les xarxes de distribució.

L’oferta d’aquest parc (dividit en dos parcs) és de 767.850 euros, la qual cosa suposarà un 40 % de participació en la societat (en cadascun). Cal destacar que gràcies a l’esperit establert en la Llei i a la seva voluntat de democratitzar l’energia, el 20 % del retorn econòmic es quedarà a les Illes Balears.

Deja una respuesta