La Policia Nacional incrementa la seva presència en les zones comercials durant el Nadal

Amb l’augment de l’activitat comercial i l’afluència de persones, la Policia Nacional establirà dispositius operatius específics en àrees comercials i d’oci

El «Pla Comerç Segur» va ser creat l’any 2013 amb l’objectiu de minimitzar la proliferació de les infraccions penals que es cometen durant aquestes dates contra comerciants i ciutadans

En aquestes dates festives es repartiran 100.000 guies i 5.000 tríptics que recullen els consells de seguretat més importants a tenir en compte pels establiments comercials, informació sobre modus operandi o actuació davant un fet delictiu

El  26-novembre-2021 la Policia Nacional ha incrementat el nombre d’efectius policials en les zones comercials de gran afluència de públic, un dispositiu que es mantindrà durant tota la campanya nadalenca en el marc de la intensificació del Pla Comerç Segur. Aquest Pla està dissenyat per a donar protecció al sector del comerç i als seus clients durant tot l’any i en determinades dates, com l’època nadalenca, es reforça per a minimitzar la proliferació de les infraccions penals que es cometen durant aquestes dates, contra els comerciants i els ciutadans que freqüenten les zones comercials.

Durant la campanya nadalenca, la labor policial s’intensifica amb dispositius operatius específics en aquells llocs on es produeixin aglomeracions de persones, especialment en les zones comercials i d’oci, carrers de major trànsit de les grans i mitjanes ciutats, mercats ambulants nadalencs i zones d’entreteniment.

Dispositius operatius específics

L’increment d’agents, amb especial rellevància de la presència policial uniformada, repercutirà en la seguretat ciutadana amb la implantació de plans específics en cada lloc coordinats per les respectives comissaries provincials.

El Pla també disposa la implicació de les delegacions de Participació Ciutadana, entre les comeses principals de la qual es troba el mantenir contactes permanents amb els establiments i associacions representatives del sector comercial i els seus potencials clients per a fer-los participar en la seva pròpia seguretat. Amb aquesta mesura, els comerciants reben un servei presencial i una atenció més eficaç.

Guies i tríptics amb consells traduïts a l’idioma xinès

Al mateix temps que s’incrementa la presència d’agents als carrers més comercials, durant aquests dies es distribuiran 100.000 guies i 5.000 tríptics, elaborats per la Policia Nacional, amb consells de seguretat destinats a associacions i comerciants.

Aquestes publicacions recullen els consells més importants a tenir en compte en totes les fases del comerç -adquisició, transport, distribució, venda, comerç en línia, mitjans de pagament- així com informació de modus operandi, actuació davant un fet delictiu o formulació de denúncies.

Totes dues publicacions s’han convertit en referent indiscutible del Pla i han estat traduïts també a l’idioma xinès, donada la rellevància d’aquesta nacionalitat en el sector comercial. Alguns dels consells de seguretat inclosos en aquest material divulgatiu són els següents:

Prioritzi l’ús de mitjans de pagament electrònic.
És recomanable disposar de detectors de bitllets falsos.
Realitzi el tractament de les dades personals d’acord amb la legislació vigent.
Pari esment a les persones que tinguin actitud vigilant.
Si decideix instal·lar qualsevol mesura de seguretat en el seu establiment, recorri sempre a professionals habilitats per la Policia Nacional.
Si sofreix o presència un fet delictiu, eviti manipular qualsevol objecte.
Si observa la porta del seu local forçada o oberta, NO ENTRE I TELEFONI Al 091.

En marxa des de l’any 2013

El comerç és un sector estratègic d’important transcendència econòmica per la qual cosa és primordial la defensa del comerç segur i garantir la seguretat econòmica.

Atès que entre els objectius marcats per la Policia Nacional es destaca la protecció de l’economia com un dels aspectes essencials de la seguretat, en 2013 va ser dissenyat el denominat «PLA COMERÇ SEGUR» aprovat per Resolució de la DGP, de data 24/07/2013 i que des de 2017 té caràcter permanent.

Des de la seva implantació en 2013, i coordinat per la Unitat Central de Participació Ciutadana, s’ha pogut observar l’eficàcia del Pla i el bon acolliment que ha tingut entre els diferents sectors comerciants. Per a això, la participació ciutadana constitueix una peça clau en la tasca de prevenció delinqüencial, fent copartícip d’ella al ciutadà en general i al comerciant en particular, a través de plans específics que l’ajuden a formar-se.

Deja una respuesta