Amb un programa molt complet comença el que és ja la XVI edició del Festival de Dansa de l’Auditori de Cala Millor. Dansamàniga presenta un recull d’espectacles molts diferents i per totes les edats que, ben segur, agradarà molta al públic assistents.

Dissabte, 30 d’octubre, s’inicia a l’Auditori sa Màniga de Cala Millor (Mallorca) DANSAMÀNIGA, la 16a Temporada Internacional de Dansa. Una cita indispensable per als amants de les arts del moviment i també per a aquelles persones seguidores de les arts en majúscules.

Seran set companyies de dansa de demostrada excel·lència i trajectòria, que treballen diferents llenguatges i estils (dansa espanyola, contemporani, flamenc, neoclàssic, etc), les que visitaran Mallorca, per presentar els seus darrers treballs, que arriben avalats per l’èxit tant de crítica com de públic. Companyies de Madrid, Sevilla, i Mallorca, a més de professors de diferents països europeus que participen al 9è Stage Internacional de dansa.

La temporada està organitzada per l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca), i compta amb el suport de l’INAEM-Ministeri de Cultura i Esport, i la Fundació Teatre Principal de Palma, i la col·laboració de l’Associació Cultural D- Dansa.

Dissabte, 30 octubre 2021

FIGARO, BARBERO DE SEVILLA

Ibérica de Danza (Madrid)

Premi Nacional de Dansa

Divendres, 12 novembre 2021

LA CONTÍNUA

Companyia Mariantònia Oliver

Divendres, 21 gener 2022

ALICIA… EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

CaraBdanza (Madrid)

Espectacle familiar

c. de son galta, 4 · Tel. 971 587373 · 07560 CALA MILLOR (MALLORCA) e-mail: administracion@samaniga.es · www.samaniga.es

Dissabte, 12 febrer 2022

EL FLAUTISTA DE HAMELÍN

Pasodos Dance Company

Dissabte, 19 març 2022

LES PETITES COSES

Companyia La Mecànica

Espectacle familiar

Dissabte, 16 abril 2022

SOMBRA EFÍMERA II

Eduardo Guerrero (Sevilla)

Dissabte, 14 maig 2022

LAGO DE LOS CISNES (3D)

Larumbe Danza (Madrid)

Espectacle familiar

Juliol 2022

ESTRENA

DansaMallorca
9è Stage Internacional de dansa

c. de son galta, 4 · Tel. 971 587373 · 07560 CALA MILLOR (MALLORCA) e-mail: administracion@samaniga.es · www.samaniga.es

Empieza DANSAMÁNIGA, la 16a Temporada Internacional de Danza

El sábado, 30 de octubre, se inicia en el Auditorio sa Màniga de Cala Millor (Mallorca) DANSAMÁNIGA, la 16a Temporada Internacional de Danza. Una cita indispensable para los amantes de las artes del movimiento y también para aquellas personas seguidoras de las artes en mayúsculas.

Serán siete compañías de danza de demostrada excelencia y trayectoria, que trabajan diferentes lenguajes y estilos (danza española, contemporáneo, flamenco, neoclásico, etc), las que visitarán Mallorca, para presentar sus últimos trabajos, que llegan avalados por el éxito tanto de crítica como de público. Compañías de Madrid, Sevilla y Mallorca, además de profesores de diferentes países europeos que participan en el 9o Stage Internacional de Danza.

La temporada está organizada por el Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca), y cuenta con el apoyo del INAEM-Ministerio de Cultura y Deporte, y la Fundación Teatro Principal de Palma, y la colaboración de la Asociación Cultural D-Dansa.

Sábado, 30 octubre 2021

FIGARO, BARBERO DE SEVILLA

Ibérica de Danza (Madrid)

Premio Nacional de Danza

Viernes, 12 noviembre 2021

LA CONTINUA

Compañía Mariantònia Oliver

Viernes, 21 enero 2022

ALICIA… EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

CaraBdanza (Madrid)

Espectáculo familiar

c. de son galta, 4 · Tel. 971 587373 · 07560 CALA MILLOR (MALLORCA) e-mail: administracion@samaniga.es · www.samaniga.es

Sábado, 12 febrero 2022

EL FLAUTISTA DE HAMELÍN

Pasodos Dance Company

Sábado, 19 marzo 2022

LAS PEQUEÑAS COSAS

Compañía La Mecánica

Espectáculo familiar

Sábado, 16 abril 2022

SOMBRA EFÍMERA II

Eduardo Guerrero (Sevilla)

Sábado, 14 mayo 2022

LAGO DE LOS CISNES (3D) Larumbe Danza (Madrid) Espectáculo familiar

Julio 2022

DanzaMallorca
9o Stage Internacional de danza

ESTRENO

c. de son galta, 4 · Tel. 971 587373 · 07560 CALA MILLOR (MALLORCA) e-mail: administracion@samaniga.es · www.samaniga.es

DANSAMANIGA begins, the 16th International Dance Season

On Saturday, October 30th, DANSAMANIGA, the 16th International Dance Season begins at the Auditorium sa Màniga in Cala Millor (Mallorca). An essential event for lovers of the arts of movement and also for those who follow the Big Arts in capital letters.

There will be seven dance companies of proven excellence and trajectory, working in different languages and styles (Spanish dance, contemporary, flamenco, neoclassical, etc.), which will visit Mallorca, to present their latest works, which are endorsed by both critical success as public. Companies from Madrid, Seville and Mallorca, as well as instructors from different European countries who will participate in the 9th International Dance Platform.

The season is organized by the Sant Llorenç des Cardassar City Council (Mallorca), and has the support of the INAEM-Ministry of Culture and Sports, and the Teatre Principal de Palma Foundation, and the collaboration of the D-Dansa Cultural Association.

Saturday, 30th October 2021

FIGARO, BARBER OF SEVILLE

Ibérica de Danza (Madrid)

National Dance Award

Friday, 12th November 2021

LA CONTÍNUA

Mariantònia Oliver Dance Company

Friday, 21st January 2022

ALICE… IN WONDERLAND

CaraBdanza (Madrid)

Family show

c. de son galta, 4 · Tel. 971 587373 · 07560 CALA MILLOR (MALLORCA) e-mail: administracion@samaniga.es · www.samaniga.es

Saturday, 12th February 2022

THE PIED PIPER OF HAMELIN

Pasodos Dance Company

Family show

Saturday, 19th March 2022

LITTLE THINGS

La Mecanica Company

Family show

Saturday, 16th April 2022

SOMBRA EFÍMERA II

Eduardo Guerrero (Seville)

Saturday, 14th May 2022

SWAN LAKE (3D)

Larumbe Dance (Madrid)

Family show

July 2022

DansaMallorca
9th International Dance Platform

Deja una respuesta