La Delegada de l’Àrea d’Economia, Hisenda i Promoció, Maria Antònia Truyols, explica a 7Setmanari quína és la situació de l’Ajuntament de Manacor després de conèixer la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’impost de les plusvàlues.

Maria Antònia explica així la situació actual «La sentència del TC resol un conflicte crònic d’un impost amb un fet imposable, el guany patrimonial que es genera en la transmissió d’un bé immoble, i un mètode de càlcul que res tenia a veure amb el guany patrimonial perquè el tribut es calculava fins ara sobre el valor cadastral.

Amb l’aprovació de la sentència els ajuntaments deixaran de liquidar la plusvàlua municipal. En el cas d’autoliquidacions els ciutadans també deixaran de presentar-les per la institucionalitat de l,impost. Aquest fet tindrà una repercussió sobre els ingressos tributaris dels ajuntaments.

Ara li toca al Govern Central realitzar les oportunes modificacions legals sobre l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.per tal que l’impost retorni a la constitucionalitat. Per l’ajuntament de Manacor la minva en els ingressos tributaris puja a 1 milió d’euros anuals».

Deja una respuesta