Un total de 64 infermeres han pres possessió de la seva plaça a l’Hospital, Després d’haver superat el concurs oposició, aquest grup d’infermeres un total de 32 ja eren interines o temporals. Per altra banda, la resta 32 procedeixen d’altres gerències.
Cal ressaltar que avui matí s’ha organitzat una sessió de benvinguda on han rebut la informació necessària per conèixer més de prop l’hospital. La directora infermera, Francesca Rosa Rosal juntament amb la sotsdirectora de gestió, Joana Maria Vidal els han donat la benvinguda.

Deja una respuesta