Cada història amaga diverses històries i aquest relat no exemplificarà la comprensió del passat d’algun vencedor malhumorat. Quan el temps era temps, la seva fe suportava els dubtes d’aquelles paraulesContinua llegint

Alaro: José Alejandro Garrido, Marco Jaume, Cristian Castell, Joan Fullana, Gabriel Sabater, Antonio Martínez, Jordi Pujol, Oscar A Vizcaino, Leonardo German, Nilson D Samudio y Alejandro Duraho. Sustituciones: Joan J PolContinua llegint